• Forsidebilde - ikke slett eller arkiver

    søndag 11. juli 2010 15:39
Om Norsk Energigjenvinning

Norsk Energigjenvinning ble stiftet som Skogservice Gjenvinning i 1988, av Geir Kåre Thorsland. Selskapets formål var å drive som skogsentreprenør. Med økt fokus på miljø dreiet NEG's virksomhet over på riving av bygninger samt kverning og behandling av avfallet. I 2003 ble navnet endret til Norsk Energigjenvinning A/S. Selskapet er i dag ledende i Norge på kverning og flising.


Kjerneområdene er:
• Kverning av returtre og hage-/parkavfall.
• Flising av tømmer (barket og ubarket).
• Flisavsetning.
• Logistikk (Transport, lagring, lasting av båter).


Norsk Energigjenvinning AS har en sunn økonomi og er i god utvikling

 
Norsk Energigjenvinning AS  |  Mjåvannsvegen 118  |  N-4628 Kristiansand  |  Telefon: 38 08 11 80  |  post@neg.no  |  Org.nr: 980 963 608 MVA